Intervisie

Tijdens de intervisie bijeenkomst kwamen verschillende organisaties aan bod die zich bezighouden met de brooddozen problematiek. Het viel op dat er veel goede initiatieven zijn, maar elk initiatief heeft behoefte aan vrijwilligers, betrokken schoolleiding, leerkrachten, donaties en subsidies.

Njanja biedt als enige een structurele oplossing waarbij er geen noodzaak is voor vrijwilligers, betrokkenheid van scholen, of afhankelijkheid van donaties. De opbrengsten van het commercieel traject worden gebruikt om de vzw te sponsoren.

De lege brooddoos problematiek is een gevolg van diepere problemen. Om dit volledig aan te pakken, moeten we dieper kijken naar structurele problemen, zoals armoede, gebrek aan kennis over voeding, taalbarrières, en culturele waarden en normen die niet overeenkomen met die in België. Dit zijn onderliggende kwesties, en de lege brooddoos is daar een gevolg van.

Njanja kan de onderliggende structurele problemen niet direct oplossen, maar kan stap voor stap werken aan de basis van het probleem.